วันศุกร์ สุข 1 กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ วันที่เราต้องไปอยู่เวร ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง ตอนนี้ก็ชินกับการที่ต้องทำหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายแล้ว การสอนวันนี้มีความสุขมากเนื่องจากวันนี้เป็นการสอนที่เน้นการเล่นเกม เพื่อย้ำความเข้าใจให้กับนักเรียน วันนี้จึงเป็นวันที่ทั้งครูและนักเรียนต่างมีความสุข และสนุกกับการเรียนการสอนมากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)