"ครูเวร" 30 มิถุนายน 2559

การเป็นครูนอกจากมีหน้าที่ในการสอนแล้วหน้าที่ที่นอกเหนือจากการสอนก็คือการเป็นครูเวรอยู่ประจำจุดต่างๆในโรงเรียน คอยสังเกตและตรวจตราดูนักเรียนไม่ให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที จุดที่ฉันได้รับผิดชอบนั่นก็คือบริเวณกลางสนาม ซึ่งจะมาอยู่ประจำการในเวลาเช้า และช่วงพักกลางวันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)