"เรือน้อยลอยน้ำ" 29 มิถุนายน 2559

กิจกรรมลดเวลาเรียนวัน นี้ให้นักเรียนเตรียมดินนำมันและถ้วยสำหรับใส่น้ำมาเพื่อจะให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นเรือให้สามารถลอยบนผิวน้ำได้ เป็นการฝึกให้นักเรียนแก้ไขปัญหา
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)