วันที่ 37 เป็นครูวิทย์ ต้องคิดทดลอง (4 ก.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ เป็นเรื่อง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช ถึงแม้จะไม่ใช่ครูเอกวิทยาศาสตร์ แต่ความชอบในวิชาวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่มากเหมือนกัน เนื้อหาในบทเรียนที่ว่า “พืชตอบสนองต่อแสง โดยยอดพืชจะเอนเข้าหาแสงสว่าง”ด้วยความสงสัยฉันจึงอยากรู้และอยากเห็นภาพที่เป็นของจริงว่า การทดลองจะเป็นจริงอย่างที่ในหนังสือเขาบอกมาหรือเปล่า ฉันจึงเริ่มทำการทดลองโดยปลูกต้นถั่วเขียว (ใช้ถั่วที่เหลือจากการทดลองครั้งก่อน) มาทำการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่พอจะมีอยู่ ดังนี้

  1. ปลูกถั่วเขียวลงในสำลีและรดน้ำให้เรียบร้อย
  2. ทำฝาครอบต้นถั่วเขียวไว้ โดยเจาะรูเพื่อให้แสงพอเข้าได้ 1 ข้าง
  3. นำฝามาครอบต้นไม้ไว้
  4. รดน้ำทุกวันและสังเกตการเจริญเติบโตเป็นเวลา 1 สัปดาห์

ผลออกมาเป็นดังนี้

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าต้นถั่วเขียวโน้มเอียงไปทางขวา ซึ่งเอียงไปทางที่มีแสงจริงๆ ซึ่งเป็นไปตามที่หนังสือได้กล่าวไว้ แล้วฉันก็ได้นำผลการทดลองนี้ เผยแพร่ให้นักเรียนในชั้นที่ฉันสอนดู ปรากฏว่านักเรียนชอบฟังในสิ่งที่เราเล่า แล้วเห็นภาพประกอบอีก หวังว่านักเรียนจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ

ถ้าการทดลองมีความบกพร่องประการใดก็ขออภัยผู้อ่านด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)