วันที่ 39 ถ่ายเอกสาร สู่ความเป็นวิชาการได้ (6 ก.ค. 59)

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้เป็นเวรห้องธุรการครั้งแรก ในคาบที่ 2 ได้ช่วยฝ่ายธุรการโรเอกสาร จากที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็น แต่ได้มีโอกาสทำด้วยตัวเองและสอนเพื่อนที่มาอยู่เวรต่อจากเราก็ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งก็เหมือนกับการเรียนที่ว่า เมื่อครูสอนนักเรียนโดยวิธีการอธิบายจนนักเรียนเข้าใจแล้ว จึงให้นักเรียนทำโจทย์ ซึ่งการทำโจทย์จะวัดได้ว่านักเรียนคนนั้นเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนมากน้อยเพียงใด แต่ถ้านักเรียนเข้าและสามารถทำโจทย์ได้แล้ว นักเรียนคนนั้นก็สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปสอนเพื่อนที่ ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจได้ ก็ยิ่งทำให้นักเรียนที่สอนเพื่อนนั้นมีความรู้ที่คงทนขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวปวีณา ทนุชิต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)