ก่อนวันต่อต้านยาเสพติด 22 มิถุนายน 2559

วันนี้เป็นอีก 1 วันที่ต้องทำงานต่อที่ โรงเรียนจนถึงเย็น ซึ่งเป็นงานที่ครูนักศึกษาทุกคนต้องช่วยกันทำงาน พวกเราได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดงาน ก่อนวันต่อต้านยาเสพติดโลกจะมาถึง พวกเรียนครูนักศึกษา ก็เตรียมพร้อม รอตั้งรับแล้ว
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)