วันที่ไม่มีสอน 20 มิถุนายน 2559

วันนี้ไม่มีสอน แต่มีกองการบ้านที่ต้องตรวจ วันนี้ทั้งวันจึ้งต้องมานั่งตรวจงาน ตรวจการบ้าน กรอกคะแนน ตามงานนักเรียน ถึงจะไม่มีสอนแต่ก็มีงานทำ ชีวิตนักศึกษาฝึกสอน ไม่มีสอน ก็ต้องทำงานต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)