3/5 เด็กน้อยในฐาน LEGO 15 มิถุนายน 2559

วันนี้เป็นวันที่เราสอนในฐาน ของ LEGO ซึ่งนักเรียนที่เราสอนนั้นเป็นนักเรียนชั้น ป. 3/5 เป็นนักเรียน ห้อง MEP หรือจะพูดอีกอย่างคือ เด็กที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ นั้นเอง ซึ่งการเรียนในครั้งนี้ เราได้กำหนดหัวข้อ ให้นักเรียน คือ สิ่งของที่จำเป็นที่สุดในชีวิตของนักเรียน โดยให้มีรูปร่างแตกต่างจากลักษณะเดิมของสิ่งของนั้นๆ ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความตั้งใจมาก


โดยเฉพาะ บุ๊ค เด็กน้อย ตัวโตใหญ่ ผู่ใส่ใจทุกขั้นตอนการสร้าง

และแล้วผลงานก็สำเร็จ บุ๊ค สิ่งประดิษฐ์ นั้นมีชื่อว่า รถไฮเทค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)