การทดลองแสนสนุกของพวกเรา 17 มิถุนายน 2559

สวัสดีวันศุกร์ สวัสดีวันเป็นเวร สวัสดีว่าตรวจงาน และสวัสดีวันสอนวิทยาศาสตร์ วันแห่งการทดลอง ว่าด้วยเรื่องการสอนวิทยาศาสตร์ การสอนที่ดี ก็ต้องมีการทดลอง ซึ่งการทดลองในครั้งนี้ เป็นการทดลองในเรื่องของ สมบัติของวัสดุ ซึ่งเป็นการทดลองเล็กๆน้อยๆ ระหว่างที่รอสอน เราก็เตรียมอุปกรณ์การทดลองให้เด็กๆ


ผลปรากฏว่า นักเรียนชอบมาก กับการทดลองในครั้งนี้ และยังทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น การทดลองในวันนี้ถึงแม้ว่าครูจะเหนื่อย แต่ถ้านักเรียนมีความสุขและเข้าในเนื้อหา ครูก็ดีใจ


ส่วนตอนบ่ายก็สอน สังคมศึกษา วันนี้เป็นการเรียนเรื่อง มหาวณิชชาดก ก็เลยนำสื่อมาให้ จากภาพ นักเรียนตั้งใจเรียนมาก พอเป็นการ์ตูน จนลิงที่ซนๆ ก็ยังต้องนิ่งให้กับการ์ตูน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)