วันที่ 67 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการศึกษาดูงาน STEM (26 สิงหาคม 2559)

วันนี้มีคณะกรรมการศึกษาดูงาน STEM จาก สสวท. ซึ่งจะมาดูครูพี่เลี้ยงจัดกิจกรรม STEM ให้กับนักเรียนซึ่งวันนี้นำนักเรียนมาเรียนห้องวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆ รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรียนในห้องแอร์เย็น ๆ และมีโต๊ะเรียนที่จัดเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเลือกอุปกรณ์ในการประดิษฐ์เองท้ังหมด ซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้นมีมูลค่าให้นักเรียนนำไปคำนวณด้วย กลุ่มใดที่รถวิ่งไปได้ไกลที่สุดและใช้เงินน้อยสุดเป็นผู้ชนะ

ช่วงแรกฉันมาไม่ทันที่เด็กได้ออกแบบตัวรถ เมื่อฉันมาถึงนักเรียนแต่ละกลุ่มก็ลงมือประดิษฐ์กันแล้ว ฉันก็ไปช่วยบ้างเท่าที่ช่วยได้ แต่จะไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับเด็กมากเกินไป ให้เขาได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งกลุ่มแรกที่ให้ฉันช่วยติดมาร์กกิ้งเทปติดหลอดดูดกับลูกโป่งเพื่อใช้หลอดดูดเป่าลูกโป่ง กลุ่มนี้เลือกใช้ลูกโป่งยาวเพราะคิดว่าจะสามารถไปได้ไกลที่สุด แต่ปัญหามันอยุ่ที่ว่าลูกโป่งมันเป่ายากมากเป่าไม่ออก ฉันจึงช่วยเด็ก ๆ ดึงให้มันยานลงเพื่อให้เป่าได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นกลุ่มอื่น ๆ ก็เริ่มทะยอยเสร็จกันแล้ว

จากนั้นจึงนำรถพลังงานลมแต่ละคันมาแข่งจันกันซึ่งเป็นการสอนการวัดความยาวด้วยตลับเมตร สอนการอ่านตัวเลขจากตลับเมตร ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกัน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)