ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา


  1. ด้านปัญหา. 1.ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้. - หลักสูตรสถานศึกษาที่นำไปปรับใช้ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ชุมชนโดยรอบเช่น สังคม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนเป็นสังคมเกษตรกรรม แต่โรงเรียนเน้นความเป็นสากล. 2.ด้านการจัดการเรียนการสอ- เปลี่ยนครูบ่อย ทำให้ผู้เรียนปรับตัวไม่ทันและความรู้ไม่ต่อเนื่อง เพราะครูแต่ละท่านมีเทคนิคการสอน มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการ ถ่ายทอดความรู้ด้วเทคนิคที่แตกต่างกัน. 3.ด้านสื่อการเรียนการสอน -โรงเรียนส่งเสริมให้มีการใช้สื่อสาระสนเทศที่หลากหลายแต่ก็ยังพบปัญหาอุปสรรคในหารใช้งาน เช่น ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้แท็บเล็ตแต่อุปกรณ์บางเครื่องแบตหมด,เข้าเน็ตไม่ได้ ,เครื่องช้าจึงทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร. 4.การวัดและประเมินผล-ข้อสอบไม่ครอบคลุม และเนื่องจากโรงเรียนจัดให้มีการเปลี่ยนกันตรวจข้อสอบระหว่างครูกลุ่มสาระอื่น 2.
    แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.ด้านหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้ - โรงเรียนควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม ชุมชน. 2.ด้านการจัดการเรียนการสอน. -โรงเรียนควรสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู ควรรับครูที่มีใจรักในการสอนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3.ด้านสื่อการเรียนการสอน.
    -โรงเรียนควรมีการปรับปรุงคุณภาพของสื่อสาระสนเทศให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อผู้เรียน4.การวัดผลและประ เมินผล. -ควรออกข้อสอบให้ครอบคลุมและควรจะให้ครูผู้สอนในรายวิชานั้นๆเป็นผู้ตรวจข้อสอบเอง เพราะจะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าครูวิชาอื่น

หมายเลขบันทึก: 614562เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 15:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ตุลาคม 2016 02:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี