Unit 89 : superannuate (15.9.16)


การเกษียณอายุ เป็นเหมือนเป็นการปิดเล่มผลงานทั้งหมดที่ทำไว้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำหน้าที่สานต่องานแทนตัวเอง เป็นการพลัดเปลี่ยนคลื่นลูกใหม่ให้เข้ามาผลักดันการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)