"เตรียมงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด" 22 มิถุนายน 2559

วันนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องสละเวลาในช่วงเย็นเพื่อเตรียมงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดในวันถัดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)