Unit 83 : don’t leave me (7.9.16)

ช่วงนี้นักเรียนจะถามมาถี่มากๆ ว่าครูจะย้ายไปเมื่อไหร่ ย้ายไปไหน พร้อมกับประโยคปิดท้าย “ครูอย่าไปเลยนะ” รู้สึกดีใจที่ได้ยินทุกครั้ง แต่มีพบก็ต้องมีจาก ตอนครูจะไปครูก็ต้องคิดถึงพวกเธอแน่ๆ ยังไงพวกเธอก็คือลูกศิษย์รุ่นแรกของครู ครูไม่ได้มาสอนพวกเธอเพียงฝ่ายเดียว พวกเธอก็สอนอะไรหลายๆ ให้ครูเหมือนกัน ขอบคุณนักเรียนทุกคน แล้วเจอกันอีกนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)