Unit 90 : cough (16.9.16)


ตื่นเช้าขึ้นมาด้วยอาการแสบคออย่างรุนแรงตามมาด้วยอาการไออย่างหนัก เพราะช่วงนี้อากาศที่เย็นลงบวกกับการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ร่างการเกิดการประท้อวงด้วยการเปิดประตูรับเชื้อเข้ามาในร่างกาย แต่ต้องมีสอนยังไงก็ต้องไปโรงเรียน เพื่อไม่เป็นการประทบต่อการเรียน แม้จะมีอาการไอย่างต่อเนื่องต่อการสอนก็บรรลุไปด้วยดี โดยเมื่อนักเรียนเสียงดังก็บอกให้นักเรียนช่วยตะโกนแทนในการตักเตือนเพื่อนๆ ให้เงียบฟัง เป็นวิธีที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์แต่ต้องจำเป็นต้องใช้จริงๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)