หนึ่งวันกับ SDQ 13 มิถุนายน 59

วันนี้เป็นวันที่เรา แต่ว่าเราต้องช่วยงาน SDQ ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการประเมินนักเรียน ซึ่งเป็นการประเมินโดยครู ผู้ปกครอง และตัวเองนักเรียนเอง งานของเราคือ เราต้องกรอกข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียน ลงในโปรมแกรม เพื่อประเมนผล และให้การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ทีมงาน SDQ ของเรา ประกอบไปด้วยหลายๆ คน คอยช่วยเหลือและแบ่งงานกันทำ การทำงานในวันนี้ มันทำให้เราตาลายก็จริง แต่มันทำให้เราได้เรียนรู้งานอีกอย่างหนึ่ง ก็ถือว่าสนุกดีเหมือนกันนะ SDQบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)