" เริ่มดุ" 24 มิถุนายน 2559

หากจะนับวันเวลาที่เข้าเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนพุทธิโศภนแล้วก็คงจะได้เดิอนกว่าๆและนักเรียนก็เริ่มจะรู้จักและสนิทกับครูมากยิ่งขึ้นจนนักเรียนเริ่มจะไม่เชื่อฟังเพราะเชื่อว่ายังไงครูก็ไม่ดุหรอกจะทำตัวอย่างไรก็ได้ แต่ในความเป็นครูก็จะต้องมีบ้างเป็นธรรมดาที่ครูจะต้องดุต้องด่า อย่างเช่นในวันนี้ในขณะที่กำลังสอนอยู่ก็มีนักเรียนหลังห้องอยู่กลุ่มหนึ่งจะคอยเป็นตัวป่วนห้องอยู่ตลอดเวลา ตอนครูสอนก็ไม่ได้สนใจที่จะฟังครูจะคอยพูดแทรกอยู่ตลอดจนครูต้องลงโทษ และในเวลาต่อมาในขณะที่ครูเรียนงสมุดอยู๋่หน้ากระดานแล้วบอกให้นักเรียนแต่ละคนมาหยิบสมุดของตนเองไป ก็ได้มีนักเรียนอยู่คนหนึ่งมาเล่นหูเล่นตากับครูพร้อมกับเอามือปัดสมุดของเพิ่อนจนกระจุยกระจาย ทำให้ครูต้องด่าและตักเตือนไป จากเหตุการณ์ที่ได้เจอในวันนี้ก็ทำให้ได้รู้แล้วว่าเราใจดีกับเด็กมากเกินไป ดั้งนั้นเราจะต้องเริ่มดุขึ้นและเว้นช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนให้นักเรียนให้มากกว่านี้เพื่อที่นักเรียนจะได้เกิดความเชื่อถือและเคารพครูมากกว่านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)