"หมากเก็บ" 28 มิถุนายน 2556

ลดเวลาเรียนวันนี้เป็นการฝึกให้เด็กมีประสาทสัมผัสสัมพันธ์กับสาย ด้วยการเล่นหมากเก็บ โดยให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นรูปวงกลมคล้ายหินแล้วนำมาโยนเล่นเหมือนหมากเก็บ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)