วันของตัวต่อ 21 มิถุนายน 2559

วันแห่งตัวต่อ วันแห่งความสนุกของนักเรียน อีก 1 อาทิตย์กับการสอน LEGO กับนักเรียนอีก 1 ห้อง ป. 3/4 การสอนในลักษณะนี้ เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ รอยยิ้มที่นักเรียนยิ้มออกมา จึงเป็นรอยยิ้มที่ยิ้มออกมาจากใจ เป็นรอยยิ้มที่เกิดจากการเรียนตัวต่อ LEGO ถ้าทุกวิชานักเรียนมีรอยยิ้มแบบนี้ การเรียนการสอนคงจะเป็นไปในทางที่ดีแน่นอน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)