วันที่ 50 เพื่อนช่วยเพื่อน (27 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 50 เพื่อนช่วยเพื่อน (27 กรกฎาคม 2559)

การเรียนรู้เริ่มจากเรื่องที่เป็นความง่ายทีละเล็กละน้อย นักเรียนชั้น ป.2 เรียนรู้ด้วยเรื่องสีที 4 สีแล้วให้นักเรียนช่วยกันทำงานร่วมกัน โดยให้เพื่อนที่มีการเรียนรู้ที่เก่ง นักเรียนปานกลาง และนักเรียนที่เรียนอ่อนอยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อให้นักเรียนกลุ่มที่เก่งและปานกลางช่วยเหนือเพื่อน


หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสีแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด แต่ละกลุ่มจะมีคุยกันบ้างแต่ส่วนมากก็สามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ขณะที่มาส่งครูตรวจสอบความเรียบร้อยเลยเมื่อนักเรียนทำผิดครูจะให้คำแนะนำและให้นักเรียนคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มาช่วยสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)