วันที่ 49 กลายเป็นต้องรับผิดชอบ (26 กรกฎาคม 2559)

วันที่ 49 กลายเป็นต้องรับผิดชอบ (26 กรกฎาคม 2559)

วันอังคารที่แสนน่ารัก สอนไม่พักไปเลย 4 คาบนอกจากสอนสี่คาบเต็มแล้ว การสอนวันนี้สอนเรื่องการนับเลขเป็นเรื่องที่ทำและหากิจกรรมค่อนข้างง่ายสอนจากที่นักเรียนนักภาษาไทยเป็นก่อน แล้วค่อย ๆ เริ่มนับเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนส่วนมากรู้และสามารถบอกได้ว่าเลขนี้พูดภาษาอังกฤษว่าอย่างไร แต่เด็กส่วนมากไม่สามารถเขียนได้

นอกจากที่จะสอนวันนี้แล้ว ต้องรับผิดชอบในเรื่องการเข้าเล่ม สมุดเล่มเล็กซึ่งหลังจากที่สอนเสร็จ ก็นำเอกสารที่เราตัดแล้วเรียงหน้าตามที่เจ้าหน้าที่ธุรการได้ให้คำแนะนำเสร็จแล้วมาถ่ายเอกสาร ซึ่งต้องถ่ายหน้าหลังรวมจำนวนทั้งหมด 3,200 แผ่น แต่มันได้หนักตรงที่ถ่ายเอกสาร แต่ยากตรงที่การเย็บเข้าเล่มที่จะต้องเย็บเล่มตรงกลาง สิ่งที่ต้องเตรียมในการเย็บเล่มได้แก่ เอกสารที่จะเย็บเล่ม ยางลบก้อนขนาดใหญ่หรือปานลาง และเครื่องที่ใช้เย็บกระดาษ นั่งเย็บวนไปค่ะจนกว่าโรงเรียนจะเลิก
<p “=”“>หมายเหตุ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม ไม่มีรูปเนื่องจาก โทรศัพท์ที่ใช้ถ่ายรูปได้หายค่ะ
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (0)