232. กิจกรรมการถอดบทเรียน

PoOmDeE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

>>>

การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สำหรับเด็กๆ ม.๑ ให้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามบทเรียนและการอธิบายความในหนังสือเรียนค่อนข้างจะเป็นเรื่องนามธรรมและไกลตัวสำหรับเด็กๆ ชายขอบ

ดังนั้น พอถามความหมายของเศรษฐศาสตร์ครั้งไหน นักเรียนก็ยังตอบไม่ได้ ว่ามันคืออะไร อะไรคือคำนิยาม...แต่ถ้าถามว่านักเรียนนำไปใช้อะไรได้บ้าง นักเรียนก็พอจะตอบได้ ว่าหมายถึง การใช้ของอย่างประหยัด การใช้ให้คุ้มค่า การเปรียบเทียบราคาในการซื้อขาย ถ้าของหายากจะแพง ของหาง่ายจะถูก ของในหมู่บ้านราคาถูก แต่ถ้ามาจากที่อื่นราคาแพงฯ ตามความคิดของเด็กแต่ละคน เท่านี้ครูก็พอออนุมานได้นักเรียนว่าเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรฐศาสตร์ใกล้ตัว แต่จะให้มากในระดับเข้าใจลึกซึ้งคงต้องพลิกตำรากันอีกมาก

กิจกรรมหนึ่งซึ่งนำมาใช้ให้นักเรียนได้สรุปความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับการนำเศรษฐศาสตร์มาใช้ นั่นก็คือ การถอดบทเรียน

กิจกรรมถอดบทเรียนของวิชาเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน คือหัวข้อแรก ที่ให้นักเรียนทำกิจกรรมวันนี้

ดูผลงานครั้งแรกของนักเรียนแล้วก็พอชื่นใจ ไม่มากไม่น้อย สำหรับผลงานวันนี้ เลยเก็บภาพการเรียนรู้แบบบูรณาการมาไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากมีข้อติชม ก็เล่าสู่กันฟังได้คะ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My WoRk..."PoOmDeE"ความเห็น (0)