ของขวัญวันเกษียณครูและบุคลากรโรงเรียนบางลี่วิทยา ปี ๒๕๕๙

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอมอบบทกลอนเป็นของขวัญวันกตเวทิตา อำลาราชการ ครูและบุคลากรโรงเรียนบางลี่วิทยา จัดงานวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙นี้ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา

ยี่สิบสิบเอ็ดกันยามาร่วมงาน
เกษียณราชการชาวบางลี่
รวมแปดท่าน งดงาม ด้วยความดี
ในปีนี้ ใจหาย มีหลายคน
หนึ่งคือครู ธาดา คุณค่าล้ำ
เรื่องงานกิจกรรม ทำได้ผล
ทุกงานวันสำคัญ นั้นได้ยล
ฝีมือล้น งานศิลป์ จินตนา
สอนฟิสิกส์ เสียงดัง ฟังแจ่มชัด
ทั้งครูศิษย์ จิตสัมผัส แจ้งภาษา
ปากกับใจ ตรงกัน ปันอุรา
บางลี่วิทยาแสนเสียดาย
สองคุณครู สายพิน ศีลธรรมสร้าง
นำแนวทาง วิถีพุทธ สู่จุดหมาย
ท่องพระสูตร ตถาคต บทบรรยาย
นำเครือข่าย พระสงฆ์ ส่งเสริมคน
หวังให้เด็ก ได้ดี มีธรรมะ
ครูสายพิน เสียสละ สร้างกุศล
สร้างเวที มีจาคะ ในกมล
หอประชุม เพื่อชุมชน คนใช้กัน
สามคุณครู สมศักดิ์ รักเกษตร
พัฒนาทั่วเขต โรงเรียนสรรค์
ทั้งพรวนดิน ปลูกหญ้า ร่วมฝ่าฟัน
คิดโครงการสำคัญอันมากมาย
เศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยงใคร
ปลูกต้นไม้ เพาะชำ ทำหลากหลาย
ผลิตภัณฑ์ สรรค์สิ่ง ศิษย์หญิงชาย
น่าใจหาย คนดี บางลี่ลา
คนที่สี่ ครูปราณี วงษ์วิจารณ์
ผู้ทำงาน เพื่อชีวิต ศิษย์ก้าวหน้า
เด็กม.หก ได้ดี มีจรรยา
ในชีวา มากมาย เพราะได้ครู
เป็นหัวหน้า ระดับ ประทับจิต
เมื่อเห็นศิษย์ ร่อแร่ ท่านแก้กู้
เมื่อเห็นศิษย์ ตกหลุม ท่านอุ้มชู
ท่านเป็นผู้ เปลี่ยนชีวิต ศิษย์มากมี
ห้าครูรัตนาภรณ์ สอนภาษา
คนคุณค่า น่ารัก สมศักดิ์ศรี
เป็นคนมี อัธยาศัย และไมตรี
สอนให้ศิษย์ ได้ดี มีน้ำใจ
สอนร้อยกรอง ขับร้อง ทำนองเสนาะ
ได้ไพเราะ สำเนียงเสียง สดใส
เรื่องร้องเพลง เสียงเพราะแท้ ไม่แพ้ใคร
เป็นครูภาษาไทย น้ำใจคม
หกครูผู้มุ่งมั่น สุกัญญา
สอนภาษาอังกฤษ สัมฤทธิ์สม
เอาใจใส่ ลูกศิษย์ จิตน่าชม
เป็นคุณครู น่านิยม ในบ.ล.
ซื้อขนม มาฝาก มากน้ำจิต
ครูอุทิศ เพื่อใครใคร ไม่ต้องขอ
งานบุคคล ธุรการ ผลงานพอ
จากนี้หนอ คงคะนึง คิดถึงกัน
เจ็ดคุณครู การุณ เมื่อหมุนเปลี่ยน
มาถึงวันเกษียณ ทีเวียนผัน
สอนพลศึกษา ค่าสำคัญ
ให้ศิษย์นั้น เข้มแข็ง ด้วยแรงกาย
สอนเทคนิค กติกา มารยาท
ความสามารถ สุขภาพ ทราบจุดหมาย
ความอดทน ทุกสิ่ง ศิษย์หญิงชาย
ศิษย์ทั้งหลาย ได้วิชา ครูการุณ
คนที่แปด พนักงาน บริการ
ผู้เชี่ยวชาญ หลายแผนก ยุคแรกรุ่น
ทั้งไฟฟ้า ผูกผ้าสวย รวยต้นทุน
พี่สมบุญ คนดี มีฝีมือ
ทั้งงานหลวง งานราษฎร์ ไม่ขาดจิต
พี่สมบุญ อุทิศ ไม่เคยถือ
ความสามารถ ล้ำลึก ที่ฝึกปรือ
ช่วยสร้างชื่อ บางลี่ นี้มานาน
ยี่สิบเอ็ด กันยายน คนบางลี่
สามัคคี ร่วมคิด จิตประสาน
กตเวทิตาอำลาราชการ
เจ็ดอาจารย์ หนึ่งนักการ ผู้เกรียงไกร
ขอพระไตรรัตนามาประสิทธิ์
จตุรพิธพรเลิศประเสริฐใส
ทั้งแปดท่าน ผู้เกษียณงาน สำราญใจ
คิดสิ่งใด สัมฤทธิ์ สมจิตเทอญ

ประพันธ์โดยครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล ครูรางวัลมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครูขวัญศิษย์(ฆราวาส)คนแรกของบางลี่วิทยาและจังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)