เยี่ยมบ้านนักเรียน

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรงเรียนบางลี่วิทยา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขนาดกลางเมื่อปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพราะครูที่ปรึกษา ผู้บริหารได้ทุ่มเท เสียสละ มาโดยตลอดกิจกรรมที่สำคัญคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และกิจกรรมที่สำคัญก็คือการเยี่ยมบ้านนักเรียน ที่ครูที่ปรึกษาทำกันอย่างเข้มแข็งจริงจังมาก นี่คือตัวอย่าง การเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาคนหนึ่ง ที่ชื่อว่า ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล

ครูที่ปรึกษาชั้น ม.๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนในความรับผิดชอบ ๔๐ คน เยี่ยมครบ ร้อยละ ๑๐๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)