วันที่ 69 เรียนรู้เรื่องตาราง (5 กันยายน 2559)

วันนี้เป็นวันที่สอนชั้นป.4/2 เรื่องตารางข้อมูลใช้กระบวนการเหมือนกัน คือมีข้อมูลมาให้

แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบตาราง แค่ตารางหนึ่งตารางอย่างน้อยๆก็ขอฝึกให้นักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับปากกาเคมี กับกระดาษ
เพราะเมื่อทำงานเป็นกลุ่ม ร้อยละ90 มักจะเลือกคนที่เขียนตัวหนังสือสวย คนที่เก่ง ส่วนสมาชิกที่เหลือก็จะได้แค่นั่งมอง
ไม่ทำอะไรเลย บางคนไม่คิดเลย วันนี้ครูขอล้างระบบแบบนี้ละกัน

ทุกคนในกลุ่มต้องมีตัวหนังสือ จะผิดจะถูกจะเก่งหรือไม่เก่งก็ต้องทำ ทุกคนจะต้องได้ฝึกเขียน เหมือนกันทุกคน
ถึงแม้นักเรียนจะใช้เวลาทำนาน ก็จะมองออกเลยว่าคนไหนที่มีภาวะผู้นำ การแนะนำเพื่อนก็เกิดขึ้น คนที่ไม่เคยจับปากกาก็ได้ฝึกเขียน
ทำให้ทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วม พอได้นำผลงานแต่ละกลุ่มออกมาติดบนกระดาน แต่ละคนก็เห็นความแตกต่างของกลุ่มตนเองกับกลุ่มอื่น
ได้อ่านคำติชมจากเพื่อน ๆครูคะหนูงง


เถียงกันตั้งนาน

แสดงความคิดเห็นต่อกลุ่มเพื่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)