เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมบำบัดได้อย่างไร?


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นปรัชญาที่มีความมุ่งเน้นการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

ความพอเพียงในที่นี้ หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี และต้องมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ ความรู้และคุณธรรม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมบำบัดได้ ดังนี้

1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีไม่มากหรือไม่น้อยเกินไป นำมาประยุกต์ใช้ คือ เมื่อนักกิจกรรมบำบัดจะหากิจกรรมที่ให้ผู้ป่วยทำนั้น ต้องประเมินความสามารถของผู้ป่วยก่อน ว่าสามารถทำกิจกรรมใดได้บ้างที่จะเหมาะสมกับขีดจำกัดของร่างกาย ซึ่งกิจกรรมที่จะให้ผู้ป่วยทำนั้นต้องไม่หนักหรือเบาเกินไปเมื่อเทียบกับขีดจำกัดร่างกายของผู้ป่วย

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ นำมาประยุกต์ใช้ คือ ในการที่นักกิจกรรมบำบัดจะพิจารณาให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมใดๆนั้นต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และกิจกรรมที่ให้ทำนั้น ต้องเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายว่าสามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรบ้าง และต้องเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยด้วย

3) ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น นำมาประยุกต์ใช้ คือ ในการที่นักกิจกรรมบำบัดจะให้ผู้ป่วยทำกิจกรรมใดๆนั้น ต้องคิดถึงผลต่างๆที่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสีย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

ทั้งนี้ การทำงานร่วมกับผู้ป่วยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ ความรู้ คือ การที่นักกิจกรรมบำบัดสามารถำความรู้ที่มีอยู่มารักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์กับตนเองและผู้ป่วย มีสติอยู่ตลอดเวลา และอดทนกับการทำงาน

จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ไม่เพียงแต่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วนั้นยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพต่างๆได้อย่างมากมาย

หมายเลขบันทึก: 614060เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2016 00:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2016 00:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี