วันที่ 68 แดนเซอร์จำเป็น (2 กันยายน 2559)

กิจกรรมที่จัดในวันนี้คือ ระดมความคิด สอนเรื่องการอ่านข้อมูลจากตาราง ขั้นตอนก็เริ่มที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
จากนั้นอ่านข้อมูลให้เข้าใจซึ่งเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบตารางเพื่ออ่านข้อมูล
จากนั้นแต่ละกลุ่มนำตารางของกลุ่มตนเองออกแบบมาติดบนกระดาน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเดินชมผลงานของเพื่อน
พร้อมทั้งเขียนข้อเสนอแนะและคำติชม แล้วเข้าสู่กระบวนการสอนอ่านข้อมูลจากตาราง ส่วนอีกห้องก็ให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับแผนภูมิแท่ง
แผนภูมิรูปภาพเป็นกลุ่ม


บทลงโทษสำหรับคนไม่ทำการบ้านเก็บขยะรอบโรงเรียน


ขยะชิ้นเล็กไป

ตอนเย็นก็แต่งตัว แต่งหน้า บทบาทเป็นนักแสดง จากนั้นก็เข้าห้องประชุมที่มีคณะครู บุคลากรเต็มงานละ
ก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันนะครั้งแรกนิที่ได้เต้น บรรยากาศของงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่น
งานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่องานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.กรรณิการ์ ทองสุวรรณ์ , รองผอ.เสรี ปัญญา , อ.กรวิภา ตาชิ
และนักการอนุชา มินา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย

ในงานมีโฟล์คซอง อาหารเลี้ยง มีเครื่องดื่ม
มีการแสดงจากนักศึกษา3 ชุด
มีการสังสรรค์วันนี้เหมือนเป็นวันปลดปล่อย วันนี้ก็วันเกิดเพื่อน


วันนี้ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆนะ


โฟล์คซองจากครูเอ๋


ยินดีกับผอ.ด้วยนะคะ


การแสดงชุุดมนต์รักบทเพลงล้านนา


รีวิวประกอบเพลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิธร ฟองจันทร์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)