ขังเดี่ยว (Solitary confinement) ตอน กลเม็ดในการใช้ซีวิตของนักโทษขังเดี่ยว

กลเม็ดในการใช้ซีวิตของนักโทษขังเดี่ยว (Solitary confinement) ที่เหนือชั้นกว่าผู้คุม................

การใช้ชีวิตของนักโทษ ในห้องขังเดี่ยว เป็นสถานที่คุมขังที่เต็มไปด้วยความเครียด และ ความกดดันสูงมาก เพราะการใช้ชีวิตในห้องขังเดี่ยว มีกิจวัตรประจำวัน คือ การกิน และนอน ให้อยู่ว่างๆ ไม่มีงานอะไรให้ทำ ดำเนินการภายใต้แนวคิด ในการตัดนักโทษออกจากสังคม ตัดการติดต่อสื่อสารทุกชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักโทษได้รู้สึกสำนึกในความผิดที่ตนได้กระทำ และ กลับตนเป็นคนดี


อย่างไรก็ตาม แนวคิดในการตัดการติดต่อสื่อสารทุกชนิด ของเรือนจำก็ไม่สามารถตัดการติดต่อสื่อสารของของนักโทษขังเดี่ยวได้ เพราะนักโทษขังเดี่ยวมีกลเม็ดในการใช้ชีวิตในห้องขังเดี่ยวที่เหนือชั้นกว่าผู้คุม โดยวิธีการใช้เชือกผูกกระดาษเขียนจดหมาย หรือ หนังสือพิมพ์ แล้วเหวี่ยงไปกับพื้นเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารไปยังเพื่อนนักโทษที่อยู่ในห้องใกล้เคียงตอนที่ผู้คุมไม่อยู่ ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักโทษได้ผ่อนคลายความเครียด และ ความกดดันลงได้มากมาก................ดัง วีดีโอ ข้างต้น


....................


วินัย เจริญฉลิมศักดิ์

๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=2CvDpAvJR8บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใต้โดยภรรยา) มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา

ขอบคุณอาจารย์ Natthaphong Buntham (อาจารย์ต้น) จากโรงเรียนปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มากน่ะครับ ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจผม ด้วยดีตลอดมา