160915-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด V – Verbiage & verbose

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา

Verbiage

(OALD) อธิบาย การใช้ นาม “verbiage” เป็นทางการ

หมายถึง “การใช้ถ้อยคำ มากเกินในประโยค”

หรือใช้คำที่ “ยากเกิน ความหมายที่ต้องใช้” เพื่อแสดงความคิดหนึ่ง

(COED) อ้างว่า คือ “การพูด/เขียน ที่ยาวเกินควร” หรือ “เป็นทางเทคนิคเกินไป”

‘The basic idea here, despite all the verbiage, is simple.’

‘There is plenty of irrelevant verbiage.’

(CCED) ให้ความหมาย

เมื่อใช้ “verbiage” ในการกล่าวถึง “งานเขียนหรือคำพูดของคนหนึ่ง”

เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่า “เขาใช้คำ มากเกิน” ทำให้เป็น ‘เป็นสิ่งที่’ ยากจะเข้าใจ”

‘Stripped of their pretentious verbiage, his statements come dangerously close to inviting racial hatred.’


Verbose Adj. ออกเสียง เน้นที่ พยางค์หลัง

(CCED) ให้ความหมาย

เมื่อใช้ “verbose” ในการกล่าวถึง งานเขียนหรือคำพูด ของคนหนึ่ง

เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่า “เขาใช้คำ มากเกินกว่าที่จำเป็น” และทำให้เบื่อหน่าย หรือน่ารำคาญ

‘His writing is difficult and often verbose.’

‘For once his usually verbose wife was content to listen.’

‘Legal writing is often unclear and verbose.’


Wordy Adj.

(CCD) ให้คำจำกัดความ “wordy”

เมื่อเห็นว่า คำพูดหรืองานเขียนของบางคน เป็น “wordy”

หมายความว่า “เป็นคำพูดหรือข้อเขียน ที่ใช้คำมากเกิน”

โดยเฉพาะ ใช้คำ “ที่ยาวมาก” “เป็นคำทางการ” หรือ “คำในวรรณคดี”

(MWC) อธิบายความหมายเพิ่มว่า “wordy” แสดงนัย “เป็นการพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง”

‘The chapter is mostly wordy rhetoric.’

‘Tired of dull wordy editorial.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)