โหมดชีวิต 2.0

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผมเริ่มรู้จักโหมดชีวิต 2 โหมด ตอนเข้าสู่วงการจิตตปัญญาศึกษาใหม่ ๆ ประมาณว่า ชีวิตมนุษย์จะมี 2 โหมด คือ โหมดปกติ กับ โหมดปกป้อง โหมดปกติ ชีวิตจะรู้สึกผ่อนคลาย สบาย ๆ ชิว ๆ อาการประมาณหลังนั่งสมาธิ หรือเดินจงกรมเสร็จประมาณนั้น คลื่นสมองจะเป็นคลื่นอัลฟ่า (Alpha) มนุษย์จะเรียนรู้และพัฒนาชีวิตได้ดีในโหมดปกติ โหมดปกป้อง ชีวิตจะเครียด ฟุ้งซ่าน เป็นกังวล คิดมาก คลื่นสมองจะเป็นคลื่นเบต้าแก่ ๆ (Beta) มนุษย์จะหยุดการเรียนรู้หยุดพัฒนา
*** หลักการพัฒนามนุษย์แบบจิตตปัญญา คือ การนำพาตนเองให้ออกจากโหมดปกป้อง ให้เข้าสู่หรือดำรงอยู่ในโหมดปกติให้บ่อย ต่อเนื่องนานที่สุด ผมขอเรียก ความเข้าใจเบื้องต้นว่า โหมดชีวิต 1.0

ส่วนโหมดชีวิต 2.0 นี้ ผมเริ่มเข้าใจหลักจากเรียนจบหลักสูตร ครูสมาธิ ดังต่อไปนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำวิถีพุทธความเห็น (0)