วันที่ 63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (17/08/2559)

วันนี้เป็นวันที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Science Show ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องจากในวันพรุ่งนี้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จะไม่ได้ไปศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวันวิทยาศาสตร์และเห็นว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สนุกน่าเรียนรู้และค้นหาในส่วนของฉันได้ช่วยครูวิทยาศาสตร์ในการสาธิตและให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์ คือ ไก่ต๊อก โดยจะเป็นการเรียนรู้เรื่องของ การเกิดเสียงหรือการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้ และนักเรียนจะได้สนุกกับการทำของเล่นง่ายๆด้วยตนเอง จากอุปกรณ์แก้วกระดาษ เชือกและไม้จิ้มฟัน ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและทำเองได้ด้วย


ไก่ต๊อกของแต่ละคน ร้องเสียงดัง สนุกสนานและมาพร้อมกับคำถามมากมายในการเรียนรู้วันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)