วันที่ 75 ฟังเทศน์วันเข้าพรรษา (7 กันยายน 2559)

เช้าวันนี้ฝนตกค่อนข้างหนักทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มาโรงเรียนสาย อาจเป็นเพราะรถติดบริเวณหน้าโรงเรียนและที่อื่น ๆ และในวันนี้เป็นวันที่ครูห้องป.3/1 ลาโรงเรียนฉันและครูพี่เลี้ยงจึงต้องช่วยกันดูแลนักเรียนทั้ง 2 ห้อง ในระหว่างที่ครูพี่เลี้ยงไปดูนักเรียนอีกห้อง ฉันก็ช่วยดูแลนักเรียนห้องประจำชั้น ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ บางคนก็ตั้งใจทำ แต่บางคนต้องเข้าไปบอกหลายครั้งกว่าจะลงมือทำ และในห้อง ป.3/1 ครูพี่เลี้ยงฉันได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมออกแบบเครื่องยานอวกาศแบบไหนก็ได้เพื่อให้ยานอวกาศนั้นสามารถร่อนลงจอดบนพื้นได้อย่างปลอดภัย (ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดให้กับห้องเรียนที่ฉันประจำชั้นแล้ว) เมื่อออกแบบเสร็จก็ให้นักเรียนลงมือทำและขั้นตอนสุดท้ายเป็นการทดสอบโยนลงมา บางกลุ่มก็ประสบความสำเร็จแต่บางกลุ่มยังต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมจึงจะสามารถร่อนลงมาอย่างปลอดภัยได้ ภาพที่เห็นในวันนี้คือนักเรียนต่างตื่นเต้นและสนุกสนานกันมากเลยทีเดียว ฉันได้เห็นการจัดการเรียนการสอนแบบสเต็มศึกษาจากครูพี่เลี้ยงหลายครั้ง ทำให้รู้สึกว่าฉันโชคดีที่มีครูพี่เลี้ยงที่เก่งและได้เห็นการจัดการเรียนการสอนสเตฺมศึกษาในห้องเรียนอย่างแท้จริง

หลังจากหมดคาบแรกฉันจึงเข้าไปสอนนักเรียนชั้น ป.4/1 ซึ่งวันนี้สอนเรื่อง ความยาวรอบรูป และต้องยอมรับว่าวันนี้ฉันสอนยังไม่ดี สังเกตได้จากการที่นักเรียนคุยกันเสียงดังและไม่ตั้งใจเรียน ก็คงจะโทษอะไรไม่ได้นอกจากโทษตัวเราเองที่ยังทำได้ไม่ดีพอ ต่อไปฉันจะต้องทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ช่วงบ่ายนักเรียนสายชั้น ป.3 ทุกคนร่วมฟังเทศน์จากพระอาจารย์เนื่องในวันเข้าพรรษา จากการฟังเทศน์วันนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุก พระอาจารย์มีสื่อและเนื้อหาที่น่าสนใจทำให้นักเรียนตั้งใจฟัง
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจิราภรณ์ ยาวิชัย...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)