วันที่ 75 และแล้วนิเทศการสอนภาคเรียนที่ 1 ก็ผ่านไปด้วยดี (7 กันยายน 2559)

<p “=””>สวัสดีเช้าวันพุธ เช้านี้อากาศแจ่มใส่ เกือบจะมีฝนโปรยปราย นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมหน้าเสาธงหน้าชั้นเรียน
ส่วนคุณครูฝึกสอนก็ต้อนรับอาจารย์นิเทศ วันนี้ครั้งสุดท้ายของการนิเทศวิชาประวัติศาสตร์ โดยอาจารย์โสภณ ชัยเพ็ชร
ผ่านพ้นวันนี้ไปได้ก็โล่งอกไปที และเตรียมตัวปั่นงานวิจัยและแฟ้มต่อ
</p>

ช่วงเช้าไม่มีชั่วโมงสอน เดินเอกสารบ้าง ทำงานบ้าง เวลาก็ผ่านไปแบบไม่รอ

<p “=””>พักรับประทานอาหารกลางวัน </p> <p “=””>ชั่วโมงที่ 4 สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ป.5/3 เรื่อง อารยธรรมอินเดียที่มีผลต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มต้นด้วยการถามคำถามและให้นักเรียนแย่งกันตอบ จากนั้นก็ให้ของรางวัล และเชื่อมโยงคำตอบที่ได้เข้าสู่เนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้ อธิบายโดยใช้ PowerPoint และให้นักเรียนชูบัตรภาพที่ครูแจก กิจกรรม ฉับตอบได้ โดยนักเรียนต้องชูรูปของตนเองที่เกี่ยวข้องกับข้อความของครู จากนั้นก็ทบทวนและให้นักเรียนแล้วแจกใบงาน นักเรียนทำใบงานส่งครบทุกคนและตามเวลาที่กำหนด จากนั้นก็ชั่วโมงที่ 5 ชั้น ป.5/4 วิชาเดียวกันและเรื่องเดียวกัน วันนี้อาจารย์มานั่งดูการสอน ขอให้นักเรียนให้ความร่วมมือ แต่วันนี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นัก นักเรียนหญิงที่นั่งริมหน้าต่างสนใจพี่ๆที่กำลังย้ายโต๊ะอยู่ลานกิจกรรมทำให้ัมวแต่มอง ครูเรียกก็ไม่สนใจ เลยแอบดุไป แต่ทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อย ทำเอาเหงือแตกกันเลยทีเดียว
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)