ตามรอยเรื่องราว...(4) ; R2R เครือข่าย Service Plan สูติกรรมปทุมธานี

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครือข่ายที่เกิดขึ้นส่งผลต่อคุณค่าที่เกิดขึ้น

เมื่อมาดูเรื่องคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง หลายๆ ท่านช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้ทราบ ... ผ่านการทำกิจกรรม world cafe จากนั้นนำข้อมูลมานั่งแบ่งปันในวงสนทนากลุ่มใหญ่

สรุปได้ดังนี้...

สัมพันธภาพและการเคารพนับถือกัน

การช่วยเหลือ ปรึกษา แบบพี่ช่วยเหลือน้อง

มีแนวทางเดียวกันทั้งทีมแพทย์-พยาบาล

การทำงานง่ายขึ้น

มีการถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์กัน

คนไข้ปลอดภัยมากขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน ดูแลครอบคลุมมีมาตรฐานเดียวกัน

เพิ่มศักยภาพในการดูแลของโรงพยาบาลชุมชน (พี่เลี้ยง นิเทศติดตามและออกเยี่ยม)

เพิ่มความมั่นใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ความเข้มแข็งของพยาบาลสูติกรรมของจังหวัด (Team work)

ลดความตึงเครียด

ผู้ป่วยและญาติของโรงพยาบาลชุมชนได้รับข้อมูลการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทาง มีความพึงพอใจ ลดการฟ้องร้อง/ร้องเรียน ลดภาระของโรงพยาบาลแม่ข่าย

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รู้เรื่องปัญหาซึ่งกันและกัน

คนไข้ปลอดภัยมากขึ้น

มีเครือข่ายคอยให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา

ทีมงานสูติกรรมเข้มแข็ง ไม่ด้อยไปกว่าทีมอื่นในจังหวัด

ทำให้หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลให้ความสำคัญของห้องคลอดมากขึ้น

เพิ่มความมั่นใจของแพทย์ในการรักษา

เพิ่มเติมเน้นการดูแลเชิงรุก ซึ่งเป็นการดูแลร่วมกันทั้งจังหวัด

การพูดคุยเต็มไปด้วยพลังและความเบิกบานใจ ... น้องอุ๋ย เล่าว่าทีแรกรำคาญและไม่ชอบใจมากที่ รพช.ส่งผู้ป่วยมาบ่อยมาก แต่เมื่อได้รู้จักกันแล้ว เข้าใจกันแล้ว เวลาที่มีเคสส่งมาจะนึกออกทันทีว่าความลำบากความทุกข์ยากของอีกฝ่ายคืออะไร ... (https://www.gotoknow.org/posts/613366) ใจนี้ก็อยากช่วยเหลือ อะไรที่พอช่วยได้ก็จะรีบช่วย เช่น การประสานแพทย์ การช่วยในเรื่อง Refer การช่วยเหลือในเรื่องการ Training

พี่ทิเล่าว่า...ประสบการณ์ของการทำงานห้องคลอดมาสามสิบปี มีช่องว่างที่กว้างใหญ่ไพศาล และเมื่อพี่กุ้งและพี่ก้อยมาช่วยกันทำให้เกิดการเชื่อมโยงแบบพี่ๆ น้องๆ คอยช่วยเหลือกัน ทำให้ช่องว่างนั้นแคบลง เราเข้าถึงกันและกันมากขึ้น การเกื้อกูลช่วยเหลือมีมากขึ้น... และที่สำคัญเมื่อคืนข้อมูลให้กับท่านนายแพทย์ สสจ. ได้รับการสนับสนุนและทำให้เห็นความสำคัญและตระหนักถึง...งานห้องคลอดมากขึ้น

ฟังแล้ว...ในฐานะผู้ไปเข้าร่วมเรียนรู้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าช่างเป็นเครือข่ายที่งดงามเต็มไปด้วยมิตรภาพและการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ช่วยลดรอยต่อต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในการทำงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)