7/9/59 (อ่านออกเสียง สำเนียงไพเราะ)

7/9/59 (อ่านออกเสียง สำเนียงไพเราะ)

สวัสดีวันพุธ วันนี้วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 หลังจากได้เขียนเรียงความไปแล้ว ก็ขอเชิญพบกับ การอ่านบทอาขยาน แต่ไม่ใช่การอ่านธรรมดานะครับ วันนี้ครูไม่ได้มาเล่น ๆ แต่ครูมาจริง ๆ ให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียง โดย 1.อ่านกับเพื่อน 2.อ่านกับครู 3.อ่านกับผู้ปกครอง ซึ่งผมก็ได้มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ใช้ทฤษฎีตอนเรียนในห้องล้วน ๆ ประเมินจากคนหลายฝ่าย และตอนนี้ที่สำเร็จก็คือ ประเมินจากเพื่อน และประเมินจากผมนี่แหละครับ ต่อไปมาดูกันว่า ประเมินจากผู้ปกครองจะเป็นอย่างไร

วันนี้ขออุทิศตนให้กับการแต่งข้อสอบวิชาภาษาไทยนะครับ ไม่ค่อยมากหรอกครับ 50 ข้อปรนัย และ20 ข้ออัตนัย ความรู้สึกขณะแต่งข้อสอบเหรอครับ....อยากอ้วกมากเลย

จากการแต่งข้อสอบวันนี้ทำให้รู้ว่า “ยากกว่าทำข้อสอบ ก็แต่งข้อสอบนี่แหละครับ” แต่มีเพื่อนผมกล่าวไว้ว่า ยังมียากกว่าแต่งข้อสอบอีก คือ ลงคะแนนหลังตรวจข้อสอบ(ใจไม่ดีครับ)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)