​ปฏิรูปการเมืองแบบไหน

การปฏิรูปการเมืองคืออะไร? ย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เรียกว่า “การพัฒนาการเมือง” หมายถึงการพัฒนาการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยแท้ ไม่ใช่มีแค่เลือกตั้ง แต่ต้องยึดหลักนิติธรรม มีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่เข้มแข็ง เป็นการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วม การเมืองภาคประชาชนแข็งแกร่ง

ปฏิรูปการเมืองแบบไหน

บทบรรณาธิการของ นสพ. ไทยรัฐวันนี้ เรื่อง ปฏิรูปการเมืองแบบไหน อ่านได้ ที่นี่ น่าอ่านมาก

วิจารณ์ พานิช

๗ ก.ย. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)