เรื่องเล่า ดร. ผึ้ง ตอน 5: US Federal Trade Commission (FTC) has decided to sue OMICS International


คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐหรือ Federal Trade Commission (FTC) ยื่นฟ้องสำนักพิมพ์ predatory journal สามแห่ง คือ OMICS Group Inc., iMedPub LLC, Conference Series LLC และผู้บริหาร 1 คน คือ Srinubabu Gedela ให้คืนเงินผู้เสียหาย จากกรณีการโฆษณาและการกระทำทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อนักวิชาการ นักวิจัย

หลายวันก่อน ได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นนักวิจัย นักวิชาการ จากการถูกเอาเปรียบโดย predatory journal ซึ่งผู้เขียนจับใจความสำคัญได้ว่า เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 คณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐหรือ Federal Trade Commission (FTC) ยื่นฟ้องสำนักพิมพ์ predatory journal สามแห่ง คือ OMICS Group Inc., iMedPub LLC, Conference Series LLC และผู้บริหาร 1 คน คือ Srinubabu Gedela ให้คืนเงินผู้เสียหาย จากกรณีการโฆษณาและการกระทำทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อนักวิชาการ นักวิจัย เช่น ไม่แจ้งค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ไม่ยินยอมให้นักวิจัยขอถอนบทความยกเลิกการตีพิมพ์ได้


ทั้งนี้ โฆษกคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ ให้สัมภาษณ์ว่า "นี่เป็นครั้งแรกที่มีการยื่นฟ้อง สำนักพิมพ์วารสารวิชาการ" จากกรณีมีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการส่งผลงานวิชาการไปเผยแพร่ในวารสาร predatory journal ดังกล่าว ตลอดจนการถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตีพิมพ์ในอัตราที่ไม่เป็นธรรม ตลอดจนค่าธรรมเนียมการไปประชุมวิชาการ การสั่งพิมพ์บทความและอื่นๆ


ซึ่งทาง OMICS ก็ได้มีหนังสือชี้แจงดังรายละเอียด


แม้ว่าก่อนหน้านี้ ในปี 2013 Mr. Beall ได้บรรจุรายชื่อ OMICS ในกลุ่มวารสาร predatory journal และเผยแพร่ใน website เพื่อเตือนนักวิชาการ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสำนักพิมพ์ ที่มีกระบวนการในลักษณะ “จ่ายดี ตีพิมพ์เร็ว”

ซึ่งเหตุการณ์นี้ OMICS ข่มขู่ให้ Mr.Beall ถอนรายชื่อออก มิเช่นนั้นจะดำเนินการ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายราว $1-billion จาก Beall ที่ทำให้สำนักพิมพ์เสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่เพียงแต่ Mr.Beall ไม่สนใจกับท่าทีข่มขู่ของสำนักพิมพ์ดังกล่าวแล้ว ก็ยังคงเขียนบทความเกี่ยวกับสำนักพิมพ์นี้เผยแพร่ใน blog อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นอ่านเพิ่มเติม


  • The Federal Trade Commission Act 1914 คือกฎหมายระดับสหพันธรัฐ ที่กำกับดูแลกิจการพาณิชย์ของประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม กฎหมายได้กำหนดให้มีองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นองค์กรของรัฐ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า The Federal Trade Commission เรียกโดยย่อว่า FTC เป็นองค์กรในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีและความเห็นชอบของวุฒิสภามีจำนวน 5 คน และมีประธานาธิบดีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง โดยมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 7 ปี คุณสมบัติของคณะกรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพหรือลูกจ้าง คณะกรรมการอาจถูกถอดถอนได้ หากไม่สามารถปฏิบัติตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ แต่ทั้งนี้ประธานาธิบดีจะเลือกกรรมการหนึ่งคนมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการขององค์กรและให้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารองค์กรทั้งด้านบริหารและธุรการ โดยจะมีการแบ่งงานภายในสำนักงานคณะกรรมการ FTC เป็นส่วน ๆ เพื่อรับผิดชอบกิจการด้านต่าง ๆ ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการ FTC จะมีบทบาทอย่างมากในการกำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตาม The federal Trade Commission Act 1914 (section 5) ซึ่ง FTC สามารถสั่งห้ามการประกอบธุรกิจที่ FTC เห็นว่าอาจก่อความไม่เป็นธรรมทางการค้าต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ด้วย


จะเห็นได้ว่าอำนาจของ FTC นั้นครอบคลุมไปทุกๆ กิจการที่เกี่ยวกับการค้า ที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะกฎหมาย The Federal Commission Act 1914 ที่บัญญัติให้องค์กร FTC มีอำนาจและองค์กรที่เข้มแข็ง เพราะมีการเชื่อมต่อกับประมุขของฝ่ายบริหาร ทำให้การสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา ได้มีการนำวิธีพิจารณาคดีแบบการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class action) หรือรูปแบบวิธีการดำเนินคดีที่เมื่อมีผู้เสียหายรายใดฟ้องต่อศาล และศาลพิพากษาแล้วผลจะผูกพันผู้เสียหายอย่างเดียวกันที่เกิดจากเหตุเดียวกันมาใช้ด้วยทำให้กระบวนการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกาประชาชนจึงตื่นตัวที่จะใช้สิทธิของตนเพื่อเรียกร้องการชดใช้เยียวยาจากผู้ประกอบธุรกิจอย่างมากด้วย

เพิ่มเติม https://www.ftc.gov/about-ftc/commissioners

Commissioners and Chairmen of the Federal Trade Commission: 1915-2014 (54.19 KB)
เนื่องจากเป็นภาษากฎหมาย คำศัพท์ และความรุนแรงในการตีความด้านกฎหมายขึ้นกับบริบทต่างกันผู้เขียนไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหากส่วนหนึ่งส่วนใดในตอนนี้ ไม่ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อนผู้เขียนต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ ด้วยภัทรพร คงบุญ

7 กันยายน 2559

หมายเลขบันทึก: 613515เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2016 07:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กันยายน 2016 11:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี