ครั้งที่ 50 (วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559)

บันทึกการฝึกสอน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559

เรื่อง “วันสบายๆแต่คาบว่างไม่มี”

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพฤหัสบดีที่เราต้องตื่นแต่เช้าว่านี้เป็นวันเราที่มีความสุขที่สุด คือ ได้สอนแค่สองคาบแต่ความสุขนั้นกำลังจะหมดไปเพราะเราจะต้องทำงานอย่างอื่น ทั้งการเก็บคะแนน การกรอกคะแนนสอบ เป็นอะไรที่ยากมากมาย คาบว่างไม่มีจริง “I feel tired now worked very hard.” ซึ่งงานเหล่านี้เป็นงานที่เราได้มอบหมายให้ทำเป็นการฝึกฝนเป็นการเรียนรี่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการก้าวเข้าสู่วงการอาชีพครูอย่างแท้จริง เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกับการทำงานไม่ว่างานจะเยอะแค่เราต้องผ่านไปให้ได้ เพราะไม่มียากเกินความสามารถของเราไปได้ สู้ๆคำเดียวเท่านั้นที่ทำได้

วันนี้เราต้องสอนสังคมอย่างปกติ สอนเรื่องมารยาทไทยและการปฏิบัติตนในการเป็นชาวพุทธ ซึ่งทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาสอนค่อนข้างมาก เนื้อหาบางส่วนเช่นการสอนมารยาทไทย นักเรียนจะต้องได้ฝึกการไหว้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระ การไหว้ผู้ใหญ่ การไหว้เพื่อนที่อายุใกล้เคียงกัน และนอกจากนี้ในคาบนี้นักเรียนยังต้องฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี โดยครูกำลังสถานการณ์มาให้นักเรียนจากนั้นให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์นั้นๆ ยกตัวอย่างสถานการณ์เช่น วันนี้เป็นวันเกิดของลูกพ่อและแม่จึงพาลูกไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัด เมื่อทำบุญเสร็จแล้วจึงเดินทางกลับแต่ระหว่างที่เดินไปขึ้นรถนั้น ได้เจอกับแม่ชีที่เป็นญาติเดียวกันจึงเข้าไปสนทนาก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับ ซึ่งสถานการณ์นี้นักเรียนจะต้องกลับไปคิดว่า ในสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับจะต้องเตรียมตัวละครอะไรบ้าง เตรียมของอะไรบ้าง และจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อไปวัด ซึ่งวิธีนี้เด็กนักเรียนจะได้คิดวิเคราะห์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะสามารถแสดงบทบาทสมมุติแบบนี้ได้นั้น ครูจะต้องสาธิตให้นักเรียนดูก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งวิธีการสอนแบบสาธิตช่วยให้เด็กนักเรียนเรียนรู้ได้เยอะและสามารถทำตามในสิ่งที่ถูกต้องได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)