R2R TEDtalk บอกเล่างานวิจัยแบบทรงพลัง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"บอกเล่างานวิจัยของเราแบบไม่เครียด
ทำจริง...ของจริง เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)
เป็นรูปแบบใหม่ที่จะทำให้ผู้คนมีความสุขในการพูดคุยงานวิจัย
สะท้อนให้เห็นถึงผลจากการเกิด Transformation ในตนเอง
ที่สุดนำมาซึ่งการเกิด Inspiration ...ทั้งตนเองและผู้ฟัง"--กะปุ๋ม


Note:

ประสบการณ์ 4 ครั้งที่ผ่านมา ได้นำรูปแบบ R2R TEDtalk มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R

สังเกตได้ว่า ... เกิดพลังและสร้างแรงบันดาลใจอย่างมา จากทั้งผู้พูดและผู้เข้าร่วม

สิ่งที่แตกต่างจากการทำ TEDtalk ทั่วไป คือ การนำกระบวนการ Reflection เข้ามาเพื่อให้เกิดการตกผลึกและลุ่มลึก

สิ่งที่พบเพิ่มเติมคือ ... แม้แต่ผู้ที่มาทำ Reflection ก็เกิด Inspiration ด้วยเช่นกัน

...

6-09-2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)