1/9/59 (เดือนสุดท้าย)

1/9/59 (เดือนสุดท้าย)

ขอขอบคุณพระเจ้าที่ประทานเดือนนี้มาให้กับผม วันนี้เป็นวันแรกของเดือนสุดท้ายที่พวกเราจะได้ฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน

วันนี้เป็นวันประจำการของครูเบญวันแรกในฐานะครูประจำชั้น ป.5 อย่างเป็นทางการ และก็มีข่าวดีสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 อีกเหมือนกัน ก็คือสอบเขียนเรียงความครับผม แน่นอนครับ พอดูเสร็จก็มีเสียงโห่ร้อง และเสียงครวญคราง ดังกังวานทั่วทั้งห้อง แต่ผมก็ได้อธิบายให้เด็กเข้าใจแล้วครับ ว่าเราต้องเก็บคะแนนฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษา ซึ่งการเขียนเรียงความก็เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บคะแนนเหล่านี้ เด็ก ๆ นี่ตาลอยเหมือนคนเมากาวกันเกือบทุกคน 5555 ไม่เป็นไรครับเด็ก ๆ เมื่อก่อนครูตาลอยกว่านี้อีก วันนี้นิวเฟรนเอาไม้บรรทัดตีก้นผมด้วยครับ -.,-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)