.....รุกขมูล...(โคลง สี่สุภาพ)....

แลหวังดั่งนิพพาน...จุดกล่น..........ตรึงจิตขอหลุดพ้น....สู่เบื้องเบญจขันธ์


.....ธุดงค์จรอ่อนล้า...................เดียวดาย
จุดมุ่งมองโดยหมาย.................ป่าเยื้อง
ลาลับบ่กลับกาย.......................กำหนด
เคียงว่าลดปลดเปลื้อง...............สิ่งร้ายเลวหมอง

.....กลดแบกแอกไหล่รั้ง............บริขาร
ละลิ่วจากวันวาน.......................กิ่วท้อง
พิศบาตรเปล่าเหงาปาน.............เมียงสบ
พานบ่พบเรือนพ้อง...................กู่เหย้ายินหาย

.....ดวงฤทัยใคร่พ้น..................หมอกตรม
ตามดั่งพระโคดม......................ภาคเจ้า
ปลีกวิเวกเฉกชน.......................พรตผ่าน
เหน็ดหน่ายขานเกลือกเคล้า......ย่ำคล้ำแรงถวิล

.....จิตกำหนดจดจ้อง................เปลวเทียน
ริบหรี่วูบไหวเวียน.....................กลับจ้า
สงัดพบมิสบเบียน.....................เคืองขัด
สมาบัติแรงชัดกล้า....................สู่ห้วงฌานปฐม

.....หลังดวงแดแผ่เค้า...............แตกฉาน
หลีกบ่วงหลากมวลมาร.............ถั่งท้น
แลหวังดั่งนิพพาน....................จุดกล่น
ตรึงจิตขอหลุดพ้น.....................สู่เบื้องเบญจขันธ์

.....เมตตาพาแห่ห้อม................รุกขมูล
กอบกุศลทวีคูณ........................หลั่งล้ำ
เซ็งแซ่แลเพียงพูน....................สำเร็จ
บำเหน็จบุญหนุนย้ำ...................ผ่องแผ้วญาณสนอง


วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (0)