160902-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unquote & quote

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Unquote & quote

(OALD) อธิบาย การใช้ กริยา “Quote”

เพื่อ “กล่าวซ้ำอย่างถูกต้องตามถ้อยคำ” (repeat exact words)

‘He quoted a passage from the minister’s speech.’

เพื่อ “ให้ตัวอย่าง”

‘Can you quote me an instance of when this happened?’

เพื่อ บอกลูกค้าว่า “จะคิดราคาเท่าใดสำหรับ งาน/บริการ/สินค้า นั้น”

‘They quote us $300 for installing a shower unit.’

เพื่อให้ “ราคาตลาด ของ หุ้น/ทอง/เงินตราต่างประเทศ”

‘Yesterday the pound was quoted at $1.8285, unchanged from Monday.’

(ทางการเงิน) เพื่อให้ “ราคาทางธุรกิจ ของหุ้นของบริษัทหนึ่ง ในตลาดหุ้น”

‘Several football dubs are now quoted on the Stock Exchange.’

สำนวน ในภาษาพูด “Quote (……. unquote)”

ใช้แสดง “การเริ่มต้น (และจบ) ของถ้อยคำ วลี และอื่นๆ ที่ผู้อื่นได้ กล่าว/เขียน ไว้”

‘It was quote, ‘the hardest decision of my life’, unquote, and one that he lived to regret.’


(AHD) อธิบายเสริม การใช้ “QUOTE”

ว่า “ควรหลีกเลี่ยง ไม่ใช้คำนี้ ใน Formal literary discussion”


UNQUOTE

Dictionary.com สะกดคำอ่าน เน้นที่คำหลัง

โดยเสียง “Q” คล้ายคำกล้ำ “KW” ว่า “uhn-kwoht”

และ (OED) ให้การออกเสียงแบบ UsE ว่าเน้นที่คำหน้าuhn-kwoht”


(CCD) อธิบายการใช้ “UNQUOTE” ว่า

สามารถใช้ “quote” นำหน้า และ “unquote” ตามหลัง .”คำ หรือ วลี”

หรือใช้ทั้งสองคำ ที่ ทั้งก่อน หรือ หลัง “คำ หรือ วลี”

เพื่อแสดงว่า “คุณ “quoting” บางคน” หรือ

คุณ “ไม่เชื่อว่า คำ หรือ วลี ที่บุคคลอื่นใช้นั้น ถูกต้องแน่นอน” (ภาษาพูด)

‘He drowned in a boating quote ‘accident’ unquote…’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)