ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการเรียนรู้เยาวชน “พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด” เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ครั้งที่ 2

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


มหกรรมการเรียนรู้

พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจแผ่นดินเกิด

เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 2
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการเรียนรู้เยาวชน พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ฯ ครั้งที่ 2 เนื่องด้วย มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น) ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ได้มีการจัดงานมหกรรมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 “พลังคุณค่าเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจแผ่นดินเกิด” เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้จากผลที่เกิดเป็นรูปธรรมจากการทำโครงการเพื่อชุมชนของกลุ่มเยาวชน ที่ร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองเยาวชนรุ่นใหม่ (ACTIVE CITIZEN) ในการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นศรีสะเกษบนฐานพลังแห่งการตื่นรู้ และความรู้ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมเมืองศรีสะเกษให้น่าอยู่ ภายในงานพบกับเวทีเสวนา ในประเด็น “คือ ผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของเยาวชพลเมือง” / นิทรรศการและผลงานจากคุณค่าการทำโครงการเพื่อชุมชน รวมถึงละครเวทีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จากเยาวชนทั้ง 16 โครงการ จำนวน 129 คน โดยมี นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมงาน ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ ลานกิจกรรมถนนคนเดิน และโรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ


ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.scbfoundation.comบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (1)

จะไปนะคะ ถ้าไม่าเหตุด่วนอื้นใด ขอบคุณค่ะ