ทศพล สาสุธรรม 5711029721025

านกิมจุ เนื้อย่างเกาหลี

ร้านกิมจูเนื้อย่างเกาหลีเป็นการประกอบธุรกิจแบบบุฟเฟ่เนื้อย่างโดยใช้วัตุถุดิบระดับพรีเที่ยมในราคาที่ไม่แพงพร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นมากมาย

การเปิดให้บริการเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ห้างเปิดจนถึงห้างปิด

การโฆษณาของร้านกิมจูใด้นำระบบสาระสนเทศมาใช้

1.มีการประชาสัมพันทาง facebook line

2.มีการสั่งอาหารผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

3.มีการชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กโทนิค

4.มีการบันทึกจดจำขอมูลการใช้บริการกับทางร้านเพื่อมีโปรโมชั่นให้แก่ลูกค้า

5.มีการสร้างหน้าเว็บเป็นของตัวเองเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย

.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสาระสนเทศสำหรับธุรกิจบริการอาหารความเห็น (0)