Mc Donalds


จากความทุ่มเทอันยาวนานกว่า 27 ปีของ บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้ดำเนิน ธุรกิจร้านอาหาร แมคโดนัลด์ กลายเป็นบริษัทผู้นำธุรกิจอาหารประเภท Quick Service Restaurant หรืออาหารบริการด่วน ทั้งในเรื่องของ เทคโนโลยี เทคนิคด้านการตลาด และระบบการบริหารงาน ที่เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วโลก รวมถึงการที่ได้รับเลือกให้เป็น นายจ้างดีเด่น ในประเทศไทย ประจำปี 2554 จากร้านแมคโดนัลด์สาขาแรกที่อัมรินทร์พลาซ่า เมื่อปีพ.ศ.2528 กลายเป็น 165 สาขาทั่วประเทศ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การให้บริการ เทียบชั้น มาตรฐานทั่วโลก มาพร้อมกับความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ของการสั่งอาหาร โดยอาศัยหลักการสำคัญ คำนึงถึงการให้บริการลูกค้าเป็นหลัก ลูกค้าต้องได้ บริการที่ดีที่สุด เบื้องหลังการบริการนั้นเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของระบบไอที ที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้

ไอทีตอบโจทย์เรื่องบริการ คุณสมเกียรติ เดชชุษณะนาถ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ บริษัท แมคไทย จำกัด อธิบายถึงหัวใจสำคัญที่ทำให้แมคไทยบรรลุเป้าหมายการบริการที่ดีที่สุด นั่นคือ การมีระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบได้เข้ามามีบทบาทในทุก กระบวนการให้บริการของหน้าร้านและเชื่อมโยงข้อมูลกลับมาสู่ส่วนกลาง เริ่ม ตั้งแต่การสั่งสินค้า การส่งคำสั่งไปฝ่ายผลิต ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว จนกลับ มาถึงกระบวนการชำระเงินหน้าร้าน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการจัดการคลังสินค้า (Inventory) รวมถึงการส่งยอดขายกลับเข้าสู่สำนักงานใหญ่เพื่อการวิเคราะห์ และวางแผนต่อไป บริษัทแม่ของแมคโดนัลด์มีนโยบายที่เป็นหนึ่งเดียวในเรื่องการบริการและการ ใช้ระบบไอที โดยตลอดระยะเวลา 27 ปีที่แมคไทยเปิดให้บริการ ก็สามารถ ดำเนินตามาตรฐานสากลได้อย่างไม่บกพร่อง โดยใช้บริการด้านไอทีจาก ฟูจิตสึ มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นนโยบายในระดับภูมิภาค ทำให้ระบบบริหาร จัดการในร้านแมคโดนัลด์เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทั่วโลก และในช่วง 5 ปี หลัง (2550 – 2555) แมคไทยมีการปรับปรุงรูปแบบในการ ดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ ด้วยการพัฒนาระบบไอทีครั้งใหญ่ ก็ยังตัดสินใจเลือกใช้ บริการไอทีจากบริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัดอย่าง ต่อเนื่อง จากอดีตที่เป็นนโยบายระดับภูมิภาคจนมาถึงนโยบายที่สามารถเลือก ลงทุนด้านไอทีได้เองก็ยังเลือกฟูจิตสึ ด้วยเหตุผลที่ว่า ฟูจิตสึสามารถตอบความ ต้องการด้านแผนการพัฒนาบริการได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมในการ ลงทุนที่สุดได้

ความสำเร็จของ MFY คุณสมเกียรติ อธิบายว่า “เราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในช่วง 5 ปีหลัง ได้ เริ่มใช้ระบบผลิตเพื่อคุณ (Made for You: MFY) ในการผลิตอาหาร ซึ่ง ในอดีตเป็นการผลิตอาหารแบบเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยคำนวณจำนวนจาก พฤติกรรมการสั่งอาหารในวันก่อน แต่ระบบไอทีจะเข้ามาช่วยให้แนวคิด MFY ทำงานได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ โดยเป็นการผลิตอาหารจากคำสั่ง ซื้อ ณ เวลานั้นทันที ซึ่งนั่นคือความสดใหม่ที่ลูกค้าจะได้รับ” สิ่งที่เห็นจากการปรับระบบไอทีและเกิดความคุ้มค่า คือ หลังจากที่มีสาขาจำนวน มากขึ้น แต่จำนวนพนักงานไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกับการเพิ่มจำนวน สาขา “เพราะเรามีระบบไอทีหลังบ้านที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานให้ทำงานรองรับกับจำนวนสาขาที่เพิ่ม ขึ้นได้”

ระบบที่เอื้อต่อการวางแผนธุรกิจ ในขณะที่การวางแผนของแต่ละสาขาก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยสามารถวางแผนการซื้อวัตถุดิบได้ในแต่ละวัน ว่าจะต้องซื้อวัตถุดิบ จำนวนเท่าไร กับผู้ให้บริการรายใด ซึ่งระบบไอทีจะเป็นตัวคำนวณให้ และ สามารถปรับเพิ่มได้อย่างยืดหยุ่น ฝั่งของผู้จัดส่งวัตถุดิบก็จะใช้ระบบเดียวกัน ที่สามารถวางแผนการกระจายวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบค่อนข้าง แม่นยำกับการสั่งซื้อ จำนวน และความพอดีกับความต้องของการลูกค้า นอกจากนั้นระบบที่ดียังส่งผลต่อการวางแผนของผู้บริหารได้อย่างมีประ- สิทธิภาพ เพราะโดยปกติแล้วกระบวนการสรุปข้อมูลการขายของแต่ละสาขา จะต้องถูกส่งไปที่สำนักงานใหญ่ทุกเช้า ข้อมูลจะถูกทำการประมวลผลทันที และส่งผลสรุปผ่าน SMS ไปยังผู้บริหารทุกคนที่เกี่ยวข้อง เป็นตัวเลขที่ เปรียบเทียบให้เห็นความเติบโต ผลตอบรับของโปรโมชั่น ทำให้ผู้บริหารสามารถ ตัดสินใจ เปลี่ยนแผนหรือเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างถูกต้อง จากผลสรุป จากยอดขาย “ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา การตัดสินใจลงทุนด้านไอทีของแทคไทยสามารถตัดสินใจ ได้เองมากขึ้น ซึ่งการเลือกผู้ให้บริการด้านไอทีอย่างฟูจิตสึก็สามารถกล่าวได้ว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และในความเป็นจริงฟูจิตสึก็สามารถดำเนินการตาม เงื่อนไขได้อย่างน่าชื่นชม ทำให้ร้านแมคโดนัลด์ให้มีบริการที่มีคุณภาพ สามารถ เสิร์ฟอาหารได้ภายใน 60 วินาที และสร้างจุดเด่นจากสาขาในรูปแบบไดรฟ์ทรู หรือแม้แต่การเปิดสาขาใหม่ก็สามารถวางระบบให้สามารถบริการได้ภายใน 2 วัน” ผู้บริหารกล่าว

ลดกระดาษเหลือศูนย์ นอกเหนือจากเรื่องประสิทธิภาพการบริการที่เพิ่มขึ้น ยังมีผลจากระบบไอทีใน แง่ของการลดต้นทุน สิ่งซึ่งเห็นชัดเจนที่สุดคือเรื่องการลดกระดาษ ส่วนแรก คือ ระบบไอทีได้สร้างกระบวนงานด้านเอกสารภายในองค์กรแบบ “ไร้กระดาษ” ทั่วทั้งองค์กร มีการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการอนุมัติ หรือการเก็บเอกสาร ในลักษณะไฟล์ดิจิตอล ส่วนที่สอง คือ การเก็บสำเนาใบเสร็จในรูปแบบดิจิตอล โดยในอดีตนั้นร้าน ค้าแมคโดนัลด์จะต้องมีการเก็บสำเนาการสั่งซื้อที่เป็นกระดาษทุกคำสั่งซื้อ และ รวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับบัญชีหรือด้านภาษี แต่ได้ปรับเป็นการ เก็บเป็นไฟล์ดิจิตอล สามารถค้นหาสะดวก สามารถลดต้นทุนเรื่องกระดาษ และค่าเช่าสถานที่เก็บเอกสารให้เหลือศูนย์ เลือกฟูจิตสึบริหารระบบครบวงจร ความสำเร็จของระบบไอทีนั้นได้พันธมิตรชั้นนำอย่าง บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ที่เข้าร่วมวางแผนพัฒนาในลักษณะ Managed Services เป็นแนวคิดใหม่ของการเอาต์ซอร์ส แมคไทย กับ ฟูจิตสึ ที่ใช้มาตรฐาน ITIL มาเป็นมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน ITIL เป็นกรอบความคิด (Framework) ของกระบวนการ (process) โดยในการบริหารระบบไอทีโดยฟูจิตสึได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการวางแผน โครงสร้างพื้นฐาน และผนวกเข้ามาเป็นกระบวนการทางธุรกิจของแมคโดนัลด์ ในทุกๆ ระบบงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบขายหน้าร้าน (POS), ระบบเครือข่าย, ระบบที่ใช้กับร้านไดรฟ์ทรู, ระบบครัว, Store Management Systems, Data Warehouse, Business Intelligence, ERP หรือกระทั่ง HR “ทีมงานของฟูจิตสึสามารถทำความเข้าใจกับกระบวนการทั้งหมดของแมค ไทย และสามารถเซอร์วิสให้แมคไทยดำเนินการได้อย่างไร้ปัญหา เราร่วม พัฒนาออกแบบโครงสร้างร่วมกันกับฟูจิตสึ และยังให้เป็นผู้ให้ บริการในลักษณะเฮลพ์เดสก์ คอยซัพพอร์ตการใช้งาน แก้ ปัญหาจากระบบและการใช้งาน รวมถึง การติดตั้งเปิดสาขา ใหม่ด้วย ทั้งการอบรมพนักงาน จนเกิดความชำนาญ” “การมีระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้แมคไทยสามารถให้บริการ ลูกค้าที่มีจำนวนเฉลี่ย 7 ล้านคนต่อเดือนได้อย่างคล่องตัว ทุกอย่าง สอดรับกันทั้งระบบไอที นโยบายการบริหาร และทำให้แมคไทย บรรลุเป้าหมายการบริการที่ดีที่สุด

ที่มา http://www.fujitsu.com/ บริษัท ฟูจิสึ ซีสเต็ม บีสซิเนส

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แมคไทยหมายเลขบันทึก: 613117เขียนเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 16:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 สิงหาคม 2016 16:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี