วันที่ 67 สอบอ่านและเขียน ป.3 (26 สิงหาคม 2559)

เย้ๆ วันศุกร์แล้ว วันนี้จะหยิบจะจับอะไรก็แทบไม่ทัน ต้องรีบทุกอย่าง เช้านี้เป็นการคุมสอบนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบการเขียนและการอ่าน โดยได้รับมอบหมายให้คุมสอบชั้น ป.3/5 ร่วมกับครูสายชั้น ป.3 เริ่มด้วยการสอบข้อเขียน ข้อสอบมี 2 ฉบับ คือเขียนตามคำบอกและกากบาท และอีกฉบับเป็นเขียนเรื่องจากรูปภาพ ส่วนข้อสอบอ่านก็มี 2 ฉบับคือ อ่านคำจากที่กำหนดให้ 20 คำใช้เวลา 5 นาที และอ่านให้ถูกต้องจากเนื้อเรื่องที่กำหนดให้ นักเรียนทั้งหมด 34 คนครูก็ฟังวนไป 34 รอบ จนจำได้ทุกคำอยู่แล้ว ใช้เวลาไปจนถึงตอนบ่าย กรอกคะแนนนักเรียน เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากและต้องใช้เวลา ทั้งวันก็ได้แค่นี้กับการกรอกคะแนน เขียนรายชื่อนักเรียน

สิ้นสุดสัปดาห์นี้ไปอีก 1 สัปดาห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศศิภา อ่อนเขียว (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)