นิเทศประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 2 (26 สิงหาคม 2559)

การนิเทศ รายวิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ในรายวิชานี้ อาจารย์ศรีทูล ถาธัญ เป็นอาจารย์นิเทศ

ในคาบนี้เป็นการสอน
ในหน่วยที่ 3 อดีตกับปัจจุบัน
เรื่อง ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ฉันเริ่มต้นการสอนในชั่วโมงที่ 2

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ฉันใช้ รูปแบบของ Quick Image
เป็นการเปิดรูปภาพนั้น โดยใช้เวลา 1 วินาที
แล้วให้นักเรียนทายว่าเป็นภาพอะไร
มีอะไรอยู่ในภาพนั้นบ้าง

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ฉันใช้บัตรภาพ บทเรียนอิเล็คทรอนิคส์
และกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน
สามารถแยกสภาพแวดล้อม
และสิ่งของที่เป็นอดีตและปัจจุบันได้

ขั้นสรุป
ฉันใช้คำถาม เพื่อจะสรุป
ร่วมกันว่า
สมัยก่อนจะใช้สิ่งของที่ทำจากธรรมชาติ
และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก
ส่วนเครื่องใช้สมัยปัจจุบัน
จะเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย สะดวก
เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และการนิเทศครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี
ต้องขอบคุณอาจารย์ ศรีทูล ถาธัญ
ที่ได้สละเวลา และมาให้คำแนะนำ
ให้ฉันได้รู้ถึงจุดดี และจุดพัฒนาของตัวเอง

ครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)