วีดีโอ เรือนจำตู้คอนเทนเนอร์รีมิวทัคคา (The Rimutaka Container Prison)

เรือนจำตู้คอนเทนเนอร์รีมิวทัคคา (The Rimutaka Container Prison) ของนิวซีแลนด์ เป็นเรือนจำที่ออกแบบก่อสร้างภายใต้ แนวคิดคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน (เรือนจำสีเขียว) เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด และ ประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง...................เรือนจำตู้คอนเทนเนอร์รีมิวทัคคา

เรือนจำตู้คอนเทนเนอร์รีมิวทัคคา (The Rimutaka Container Prison) ของนิวซีแลนด์ เป็นเรือนจำที่ออกแบบก่อสร้างภายใต้ แนวคิดคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและชุมชน (เรือนจำสีเขียว) เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัด และ ประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ผลการดำเนินงาน พบว่า เรือนจำสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรือนจำตามปกติ สามารถช่วยลดความแออัด ช่วยประหยัดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

.................


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

๒๗/๘/๒๕๕๗


อ้างอิง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.rawlinsons.co.nz/our-projects/rimutaka-... เว็บไซต์ http://www.stuff.co.nz/national/politics/2805169/C... และ เว็บไซต์ http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (2)

ขอบคุณอาจารย์ Chaiwud Boonwiwattanakarn (คนใ้ต้โดยภรรยา) ที่กรุณาให้กำลังใจ และ ติดตาม ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์

ขอบคุณอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง ที่กรุณาติดตาม และ ให้กำลังใจ ขอบคุณมากน่ะครับ