พระนาย สุวรรณรัฐ

เชื้อสาย ณ ราชสีมา .... พระนาย สุวรรณรัฐ

พระนาย สุวรรณรัฐ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.)

== ประวัติ ==

พระนาย สุวรรณรัฐ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 เป็นบุตรคนที่ 5 ของ “พ่วง สุวรรณรัฐ” อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กับ “ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.ประสารสุวรรณ สุวรรณรัฐ (ญ.)” ราชสกุล "ทองแถม" หลานตาใน “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม" และ หลานปู่ใน "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ” เป็นผู้สืบสายสกุล “ณ ราชสีมา(1) ชั้น 8 สาย "พระยาสุริยเดช (ทัศน์ รายณสุข ณ ราชสีมา)" และ ชั้น 7 สาย "พระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา)" สมรสกับ "ทิพวิภา สุวรรณรัฐ (ญ.)" สกุลเดิม "กัมปนาทแสนยากร" ไม่มีบุตรธิดา

== การศึกษา ==

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44 (วปรอ.4414)

== งานด้านราชการ ==

 • ปลัดอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี (2528)
 • นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (2532)
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (2535)
 • ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2537)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2540)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (2546)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (1 ต.ค. 2547)
 • ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) (31 ต.ค.2549)
 • รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (2551)
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย (10 ต.ค.2554)

== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา

== สาแหรก ==


== อ้างอิง ==

(1) กรมศิลปากร, จดหมายเหตุนครราชสีมา 11 กันยายน พ.ศ.2497, พิมพ์สนองคุณ เจ้าพระยานครราชสีมา (ปิ่น ณ ราชสีมา) และ เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินท์ ณ ราชสีมา), กรุงเทพฯ: ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ม.ป.ป.)

(-) http://www.thairath.co.th/person/1358


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รายพระนาม นาม ผู้สืบเชื้อสายความเห็น (0)