160826-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Unconscious & subconscious

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


โปรดอ้างอิง #607964 เพิ่มเติม สำหรับความหมายของ สองคำนี้


Unconscious & subconscious

(DPWE) อธิบาย ความหมายเพิ่มเติม ว่า

“unconscious” เป็นคำใน “Psychoanalysis”

หมายถึง ส่วนของจิตที่ประกอบด้วย “psychic material”

ที่ซึ่ง “a conscious person is unaware”

และ “unconscious” ยังมีความหมายเพิ่มเติมอีกว่า “not intended” “not planned” เช่น

‘My failing to recognize you was an unconscious slight.’


และว่าคำที่ใช้น้อยกว่าคือ “subconscious” มีความหมายอื่นอีกมากที่คล้ายกับของ “unconscious”

แต่ใช้โดยเฉพาะกับ “กิจกรรมทางจิต ที่ไม่อาจรายงานได้” (unreportable mental activities) เช่น

‘The subconscious thoughts and impulses of thousands of characters have been portrayed and plundered in modern novels and plays.’

เป็นการอธิบาย ที่ค่อนข้างยาก และอาจเพิ่มความสับสน ก็เป็นได้ โปรดพิจารณาเปรียบเทียบ


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)